Püsikliendiprogrammiga liitumise ja andmete uuendamise kampaania tingimused

Kampaania korraldaja
Kampaania „Stockmanni püsiklient“ (edaspidi nimetatud kampaania) korraldab Stockmann AS (edaspidi nimetatud Stockmann), registrikood 10005122, aadress Liivalaia 53, 10145, Tallinn.

Kampaania kirjeldus
• Kampaania kestab 14.09-30.09.2019 ning osalevad kampaania perioodil:
• Stockmanni püsikliendiprogrammiga liitunud kliendid, kes on andnud loa e-posti või telefoni teel kontakteerumiseks.
• Stockmanni püsikliendiprogrammi olemasolevad kliendid, kes on uuendanud kampaania perioodil oma andmeid kas Stockmannis kohapeal või läbi uudiskirja ja kes on andnud loa e-posti või telefoni teel kontakteerumiseks (loosis osalevad püsikliendid, kes on uuendanud andmeid vahemikus 10.09-30.09.2019)
• Kampaanias ei osale Stockmanni töötajad.
Kampaanias osalevad püsikliendid, kes on vanemad kui 18. aastat.
• Iga kampaania kriteeriumitele vastav klient osaleb kampaanias ühe häälega.

Kampaania auhinnad
• Kampaania peaauhinnaks on stilisti konsultatsioon ja rõivakomplekt Stockmanni kaubamajast väärtuses kuni 1000 eurot.
• Kampaania vaheauhindadeks on Stockmann Delikatess puuviljakorvid või juurviljakorvid. Kokku loositakse välja 10 korvi.

Loosimise info
• Vaheauhinnad loositakse välja 16.09.2019 ja 23.09.2019. Kummalgi vaheloosimisel loositakse välja 5 puu- ja/või juurviljakorvi.
• Peaauhind loositakse välja 1.10.2019.
• Loosimiskomisjoni kuuluvad kaks Stockmanni turundusosakonna töötajat, üks Stockmanni juhtkonna liige.
• Võitjate nimed tuuakse kliendi nõusolekul välja Stockmanni kaubamaja kodulehel www.stockmann.ee hiljemalt 1.10 kell 16.00.
Stockmann võtab võitjaga ühendust telefoni või e-posti teel 3 tööpäeva jooksul loosimise kuupäevast ning lepib kokku võidu kättesaamise. Juhul, kui võitja ei ole kättesaadav (ei vasta kõnedele ja/või e-kirjale) 10 tööpäeva jooksul, kaotab ta õiguse auhinnale ja loositakse välja uus võitja. Kampaania võite ei väljastata rahas.
• Vaheauhinnad tuleb lunastada hiljemalt 31.10.2019 ja peaauhind hiljemalt 30.11.2019. (v.a Hullude Päevade periood). Vaheauhindade lunastamise soovist tuleb teatada Stockmanni 2 tööpäeva ette.

Muu info
• Stockmannil on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada, teavitades avalikkust sellest kodulehekülje www.stockmann.ee kaudu.
• Stockmann loeb mõjuvaks põhjuseks asjaolu, mida Stockmann ei saa mõjutada ja mille puhul ei saa temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata, et ta kampaania väljakuulutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.
• Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata e-posti aadressile klient@stockmann.com . Esitatud pretensioonidele vastatakse viie tööpäeva jooksul. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.
Kampaania kohta saab lisainfot Stockmanni klienditeeninduse numbrilt +372 633 9539 ja e-posti aadressil klient@stockmann.com

——
Peaauhinna võitis Ere Kamarik.

Vaheloosimiste võitjad:
Mare Jugandi
Silja Tarvis
Nadežda Nezgoda
Aivar Põldäär
Annela Nairis
Aet Parve
Kerttu Kongas
Külli Kull

Palju õnne! Vaheauhinnad palume lunastada hiljemalt 31.10.2019.