STOCKMANNI PÜSIKLIENDIPROGRAMMI TINGIMUSED

Mõisted ja püsikliendiprogrammi toimimise aluspõhimõtted
Käesolevates tingimustes tähendab “püsikliendiprogramm” Stockmann AS (“Stockmann”) püsikliendiprogrammi Eestis ja “püsiklient” tähendab programmis osalevat füüsilist isikut. Stockmanni püsiklientidel on püsikliendiprogrammi raames võimalus osa saada eripakkumistest toodetele ja teenustele Stockmanni kaubamajas, teistes Stockmann Gruppi kuuluvates üksustes ning Stockmanni koostööpartnerite juures, kelle täpsem loetelu on leitav aadressil: https://info.stockmann.ee/sisu-kategooria/partnerid/. Vaata pakkumisi püsikliendile SIIT

Püsikliendistaatus ja püsikliendikaart
Stockmanni püsikliendistaatust tõendavaid püsikliendikaarte väljastatakse füüsilistele isikutele alates 15. eluaastast. Püsikliendikaart on isiklik ja seda võib kasutada üksnes isik, kellele kaart on väljastatud.

Püsikliendikaardi registreerimine
Püsikliendi soodustuse saamiseks on vajalik ostutehingul püsikliendikaart registreerida. Juhul kui püsikliendikaarti ei registreerita ostutehingu teostamise ajal, ei ole Stockmann kohustatud seda hiljem registreerima.

Isikuandmete töötlemine
Stockmann töötleb püsikliendiprogrammis osalevate isikute isikuandmeid kooskõlas kehtiva seadusandlusega ning koondatuna püsikliendiregistrisse, mille vastutav töötleja on Stockmann. Püsikliendi kohta käivaid andmeid ei kasutata väljaspool Stockmanni püsikliendiprogrammi.

Püsikliendiregistri pidamise eesmärgiks on kliendikontode haldamine, püsiklientidele suunatud toodete ja teenuste pakkumine ning loosimiste läbiviimine. Kehtivate eripakkumistega on võimalik tutvuda aadressil: https://info.stockmann.ee/content/pakkumised-pusiklientidele/. Samuti on info eripakkumiste kohta kättesaadav püsikliendikataloogist, uudiskirjadest ning Stockmanni kaubamaja püsiklienditeenindusest.
Püsikliendiregistris töödeldavad andmed on käesoleva püsikliendikaardi taotluse vormi alusel kogutud isikuandmed või hiljem kliendi poolt esitatud täiendatud või parandatud andmed. Püsikliendiregistrisse salvestatakse ka püsikliendikaardiga tehtud ja registreeritud ostude ajalugu, et pidada arvestust müügi üle erinevates kategooriates ja võimaldada otseturunduse täpsemat suunamist.
Püsikliendiregistris töödeldavateks andmekategooriateks on püsikliendi:
• perekonnanimi;
• eesnimi;
• sünniaeg
• telefoninumber;
• e-posti aadress;
• Eesti postiaadress, kui püsiklient on avaldanud soovi saada pakkumisi postiaadressile;
• ostude ja poekülastuste kohta käivad andmed;

Stockmann töötleb püsiklientide andmeid lepingu, mis jõustub püsikliendikaardi taotleja poolt püsikliendikaardi taotluse allkirjastamise hetkest, alusel.
Stockmann võib edastada püsikliendile infot püsikliendi hinnasoodustuste, allahindluste ning koostööpartnerite pakkumiste kohta, kui selleks on käesolevas taotlusvormis antud nõusolek ning valitud eelistatud suhtluskanal(id) (e-post, mobiiltelefon, postiaadress), mille kaudu Stockmann ja Stockmanni koostööpartnerid reklaami ja teisi pakkumisi edastavad.
Püsikliendi ja Stockmanni vahelise lepingu täitmiseks vajaliku info saatmiseks, on Stockmannil õigus edastada püsikliendi kohta käivat infot ka Stockmanni koostööpartneritele. Ülevaade Stockmanni koostööpartneritest on leitav Stockmann kodulehelt https://info.stockmann.ee/sisu-kategooria/partnerid/.
Püsikliendiregistris töödeldakse püsikliendi kohta käivaid andmeid püsikliendiks olemise vältel. Püsikliendikaardiga registreeritud ostude kohta säilitatakse püsikliendiregistris infot ostukviitungilt nähtuva detailsusastmega 3 (kolme) kuu jooksul.
Stockmannil on õigus kustutada püsikliendiga seonduvad andmed püsikliendiregistrist, kui püsikliendikaarti ei ole ostutehingu teostamise ajal registreeritud 2 (kahe) aasta jooksul.
Stockmanni üldised privaatsus- ja andmekaitsepõhimõtted ning täiendav informatsioon isikuandmete töötlemise kohta Stockmannis on leitavad Stockmanni privaatsuspoliitikast, mis on kättesaadav aadressilt: info.stockmann.ee/content/privaatsuspoliitika.

Püsikliendistaatuse tühistamine ja klientide õigused
Püsikliendil on õigus keelata tema isikuandmete kasutamine otseturunduseks, õigus tühistada oma püsikliendistaatus ning samuti ka võimalus esitada täiendavaid päringuid ning taotlusi (nt püsikliendi kohta käivate isikuandmete parandamine või täiendamine) oma isikuandmete töötlemise osas, teavitades selles Stockmanni e-posti aadressil  klient@stockmann.com  või tulles Stockmanni kaubamajja ning teavitades vastavast soovist kirjalikult püsiklienditeenindust kohapeal.

Püsikliendiprogrammi tingimuste muutmine
Stockmann jätab endale õiguse püsikliendiprogrammi tingimusi seoses püsikliendiprogrammi arendamise ja täiustamisega ühepoolselt muuta ja täiendada. Stockmann teavitab sellistest muudatustest püsikliente e-posti ja kodulehe vahendusel.