STOCKMANNI LOJAALSUSPROGRAMMI TINGIMUSED

 

Mõisted ja MyStockmann lojaalsusprogrammi toimimise aluspõhimõtted

Käesolevates tingimustes tähendab “lojaalsusprogramm” Stockmann AS (“Stockmann”) MyStockmann lojaalsusprogrammi Eestis ja “MyStockmann liige” tähendab programmis osalevat füüsilist isikut. MyStockmann liikmetel on lojaalsusprogrammi raames võimalus osa saada eripakkumistest toodetele ja teenustele Stockmanni kaubamajas, teistes Lindex Gruppi kuuluvates üksustes ning Stockmanni koostööpartnerite juures, kelle täpsem loetelu on leitav aadressil: https://info.stockmann.ee/sisu-kategooria/partnerid/. Vaata pakkumisi MyStockmann liikmetele SIIT

 

MyStockmann liikmestaatus ja liikmekaart

MyStockmanni liikmestaatust tõendavaid liikmekaarte väljastatakse füüsilistele isikutele alates 15. eluaastast. Liikmekaart on isiklik ja seda võib kasutada üksnes isik, kellele kaart on väljastatud.

 

MyStockmann liikmekaardi registreerimine

MyStockmanni liikmesoodustuse saamiseks on vajalik ostutehingul liikmekaart registreerida. Juhul kui liikmekaarti ei registreerita ostutehingu teostamise ajal, ei ole Stockmann kohustatud seda hiljem registreerima.

 

Isikuandmete töötlemine

Stockmann töötleb lojaalsusprogrammis osalevate isikute isikuandmeid kooskõlas kehtiva seadusandlusega ning koondatuna liikmeregistrisse, mille vastutav töötleja on Lindex. MyStockmann liikme kohta käivaid andmeid ei kasutata väljaspool Stockmanni lojaalsusprogrammi.

Liikmeregistri pidamise eesmärgiks on kliendikontode haldamine, liikmetele suunatud toodete ja teenuste pakkumine ning loosimiste läbiviimine. Kehtivate eripakkumistega on võimalik tutvuda aadressil: https://info.stockmann.ee/content/pakkumised-pusiklientidele/. Samuti on info eripakkumiste kohta kättesaadav MyStockmann liikmete kataloogist, uudiskirjadest ning Stockmanni kaubamaja püsiklienditeenindusest.
Liikmeregistris töödeldavad andmed on käesoleva liikmekaardi taotluse vormi alusel kogutud isikuandmed või hiljem kliendi poolt esitatud täiendatud või parandatud andmed. Liikmeregistrisse salvestatakse ka liikmekaardiga tehtud ja registreeritud ostude ajalugu, et pidada arvestust müügi üle erinevates kategooriates ja võimaldada otseturunduse täpsemat suunamist.

Liikmeregistris töödeldavateks andmekategooriateks on lojaalsusprogrammi liikme:
• perekonnanimi;
• eesnimi;
• sünniaeg
• telefoninumber;
• e-posti aadress;
• Eesti postiaadress, kui lojaalsusprogrammi liige on avaldanud soovi saada pakkumisi postiaadressile;
• ostude ja poekülastuste kohta käivad andmed;

Stockmann töötleb lojaalsusprogrammi liikmete andmeid lepingu, mis jõustub liikmekaardi taotleja poolt liikmekaardi taotluse allkirjastamise hetkest, alusel.
Stockmann võib edastada lojaalsusprogrammi liikmele infot liikmete hinnasoodustuste, allahindluste ning koostööpartnerite pakkumiste kohta, kui selleks on käesolevas taotlusvormis antud nõusolek ning valitud eelistatud suhtluskanal(id) (e-post, mobiiltelefon, postiaadress), mille kaudu Stockmann ja Stockmanni koostööpartnerid reklaami ja teisi pakkumisi edastavad.

Lojaalsusprogrammi liikme ja Stockmanni vahelise lepingu täitmiseks vajaliku info saatmiseks, on Stockmannil õigus edastada lojaalsusprogrammi liikme kohta käivat infot ka Stockmanni koostööpartneritele. Ülevaade Stockmanni koostööpartneritest on leitav Stockmann kodulehelt https://info.stockmann.ee/sisu-kategooria/partnerid/.

Liikmeregistris töödeldakse lojaalsusprogrammi liikme kohta käivaid andmeid liikmeks olemise vältel. Liikmekaardiga registreeritud ostude kohta säilitatakse liikmeregistris infot ostukviitungilt nähtuva detailsusastmega 3 (kolme) kuu jooksul.
Stockmannil on õigus kustutada lojaalsusprogrammi liikmega seonduvad andmed liikmeregistrist, kui liikmekaarti ei ole ostutehingu teostamise ajal registreeritud 2 (kahe) aasta jooksul.
Stockmanni üldised privaatsus- ja andmekaitsepõhimõtted ning täiendav informatsioon isikuandmete töötlemise kohta Stockmannis on leitavad Stockmanni privaatsuspoliitikast, mis on kättesaadav aadressilt: info.stockmann.ee/content/privaatsuspoliitika.

 

MyStockmann liikmestaatuse tühistamine ja klientide õigused
MyStockmann liikmel on õigus keelata tema isikuandmete kasutamine otseturunduseks, õigus tühistada oma liikmestaatus ning samuti ka võimalus esitada täiendavaid päringuid ning taotlusi (nt MyStockmann liikme kohta käivate isikuandmete parandamine või täiendamine) oma isikuandmete töötlemise osas, teavitades selles Stockmanni e-posti aadressil  klient@stockmann.com  või tulles Stockmanni kaubamajja ning teavitades vastavast soovist kirjalikult püsiklienditeenindust kohapeal.

 

Lojaalsusprogrammi tingimuste muutmine
Stockmann jätab endale õiguse lojaalsusprogrammi tingimusi seoses lojaalsusprogrammi arendamise ja täiustamisega ühepoolselt muuta ja täiendada. Stockmann teavitab sellistest muudatustest MyStockmann lojaalsusprogrammi liikmeid e-posti ja kodulehe vahendusel.