Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE STOCKMANNIS

 

VASTUTAV TÖÖTLEJA

 

LINDEX GROUP PLC

Aleksanterinkatu 52 B, FI-00101 Helsinki

Äriregistri nr: 0114162-2

Tel: +358 (0) 9 1211

E-post: asiakaspalvelu@stockmann.com

 

KONTAKTID KLIENTIDE ISIKUANDMEID PUUDUTAVATES KÜSIMUSTES

 

Klienditeenindused:

Soome

E-post: asiakaspalvelu@stockmann.com

Tel: +358 (0) 9 1211

 

Eesti

 

E-post: klient@stockmann.com

Tel: + 372 633 9539

 

Läti

E-post: klientuinfo@stockmann.com

Tel: +371 6 707 1222

 

MILLISEID ANDMEID ME TÖÖTLEME?

Töötleme järgmisi klientidega seotud isikuandmeid.

 

Kliendi põhiteave

 • nimi
 • perekonnanimi
 • aadress
 • sünniaeg
 • isikukood
 • kasutajatunnused ja kliendi-ID-d
 • sugu
 • keel
 • telefoninumber/-numbrid
 • e-posti aadress

 

E-poes ja kauplustes tehtud ostudega seotud andmed

 

 • Kviitungite andmed ning andmed rakenduse MyStockmann, Stockmanni e-poe ja kliendikaardi kasutamise kohta Stockmannis
 • Andmed ostuajaloo kohta, mis on registreeritud MyStockmanni kliendikaartidel Stockmanni partnerite juures
 • Andmed tellimuste, tarnete ja tagastuste kohta
 • Pärast teenindust või ostu saadetud küsitlusest saadud andmed kohaletoimetamise ja vastuvõtmise kohta

 

Teenuste kasutamisega seotud andmed

 

 • Andmed, mis on seotud veebikäitumisega Stockmanni kodulehel ja veebiteenustes, tehnilised andmed ja küpsised, mis on saadetud kasutaja brauserisse ning nendega seotud andmed. Küpsiste kasutamise kohta saate lähemalt lugeda siit.
 • Andmed erinevates veebipõhistes tehingukanalites, rakenduses MyStockmann ja kaubamajades pakutavate teenuste kasutamise ja broneerimise kohta.
 • Teenuste kasutamise ja broneerimisega seotud andmeid talletame selleks, et saaksite teenida MyStockmanni punkte. Teie teenuste kasutamisega seotud isikuandmete (nt mõõdud, suurused, värvieelistused, fotod) vastutav töötleja on vastav juriidiline isik, kes teenust osutab.

 

Lindex Group PLC pakutavate teenuste puhul on need andmed järgmised:

 

 • Andmed, mis on seotud selliste teenuste kasutamisega nagu moeteenused, sisekujundusteenused, kinkimisteenused, rätsepateenused, õmblusteenused, karusnaha hooldamise teenused ja kosmeetika konsultatsiooniteenused
 • Kliendilt teenuste osutamiseks kogutud andmed, sh mõõdud, suurused ja värvieelistused, mis on seotud moekonsultatsiooni teenustega
 • Kodulehel pakutava digitaalse nahahoolduse nõustamisteenusega seotud andmed, sealhulgas IP-aadress ja kliendi esitatud teave
 • Olenevalt teenustest võivad talletatavad andmed sisaldada ka fotosid

 

 

Klienditeeninduse pakkumisega seotud andmed

 

 • Kliendi sõnumid ja sõnumisisud ning teenuste osutamise seisukohast vajalikud soovide kategoriseerimisega seotud andmed
 • Klienditeeninduse telefonikõnede salvestused
 • Klientide tagasiside ja nende vastustega seotud andmed
 • Tagastuste, nõuete ja kahjudega seotud andmed, näiteks põhjus, summa ja pangaandmed
 • Pärast teenindust või ostu saadetud küsitlusest saadud andmed kohaletoimetamise ja vastuvõtmise kohta

 

 

MyStockmanni kliendiprogrammiga seotud andmed

 

 • Hõlmab kategooria (nt ostud kaubamajade osakondade, brändide kaupa) andmeid, ostuajaloo andmeid ja MyStockmanni kliendikaardi andmeid
 • Paralleelkaartide korral registreeritakse Soomes põhikaardiga andmed paralleelkaartide numbrite, kategooriate ja ostude lõppsummade kohta, kuid mitte üksikostude kohta.

 

Turunduskirjavahetusega seotud andmed

 

 • Turundusload kanalite kaupa: e-post, tekstisõnum, paberkandja, otseturunduse keeld
 • Andmed, mis on pärit näiteks Hullude Päevade kampaania kataloogist saadud ettetellimustest
 • Saadetud sõnumite andmed ning elektroonilistest sõnumitest pärinevad avamiste ja klikkimiste andmed
 • Jagatud kupongide ja nende kasutamisega seotud andmed
 • Saadetud sündmusekutsete ja neil osalemisega seotud andmed
 • Andmed teleturunduskampaaniasse kaasamise ja seal osalemise kohta

 

Kliendiküsitlustega seotud andmed

 

 • Teave küsitluste vastuvõtmise keelamise kohta
 • Küsitluste saatmise ja vastuvõtmisega seotud andmed ning kliendi vastused

 

Kliendianalüüside ja -segmentide andmed

 

 • MyStockmann liikmeks olemisega seotud andmed
 • Kliendi esitatud andmed, mis võimaldavad teenust isikupärastada ja tehinguid lihtsustada, näiteks huvid ja alaealise lapse sünniaasta
 • Stockmanni koostatavad kliendisegmentide (nt liikme tasemete või klientide eelistuste järgi) andmed
 • Kliendiga seotud andmed välistest allikatest (ainult Soomes), nt rahvastikuregistrikeskus, sh nime ja aadressi ajakohastamine

 

Partneritega seotud andmed

(ainult Soomes)

 • Liikmelisuskaartide krediidilimiitide andmed
 • Lindexi kindlustusega seotud klientide andmed (partnerina Chubb)

 

Krediidiga seotud andmed (ainult Soomes)

 

 • Kliendi nimi, aadress ja kontaktandmed, taseme- ja summaandmed ostude, tagastuste, makseviiside, krediidiajaloo, mis tahes lepinguliste kohustuste täitmatajätmiste ja muude krediidi andmisest keeldumise põhjuste kohta, maksekäitumise andmed, pangaandmed, TUPAS-i autentimiseks vajalikud andmed, arveldusandmed, teenuseandmed, tehingu- ja kontaktandmed, kliendi antud nõusolekud ja keeldumised.

 

MILLISEL EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?

 

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 

Toodete ja teenuste müümine elektrooniliste kanalite kaudu ja Stockmanni kaubamajades.

 

 • Hüvede õige pakkumine müügi ajal, näiteks seoses MyStockmanni liikmete ja e-poe tootesoovitustega.
 • Stockmanni teenuste osutamine, arendamine ja jälgimine ning klienditeeninduse pakkumine
 • Stockmanni valiku ja teenuste arendamine
 • Kliendisuhete haldamine, sh teenusega seotud suhtlus, kliendisuhte arendamine ja teenuse isikupärastamine
 • Maksetega seotud andmed, nt tagasimaksed

 

Töötlemise alused: MyStockmanni püsiklientide osas lepingu täitmine ja muude klientide osas õigustatud huvi.

 

E-poe tehingud, broneeringud ja tellimused

 

 • Tellimuste, ostutehingute ja tagastuste töötlemine
 • Arveldamine ja krediit
 • Sissenõuded

 

Töötlemise alused: lepingute ja seadusjärgsete kohustuste täitmine

 

MyStockmanni kliendiprogrammiga seotud andmete töötlemine

 

 • Näiteks ostude registreerimine, kategooriate arvutamine ja MyStockmanni kliendikaartide postitamine

 

Töötlemise alus: lepingu täitmine

 

Klienditeenindus

 

 • Klientide tagasiside ja teenusetaotluste töötlemine ning neile vastamine (õigustatud huvi)
 • Tagasimaksetaotluste ja kahjunõuete töötlemine ja neile vastamine ning maksmine (seadusjärgne kohustus)
 • Telefonikõnede salvestamine, et kontrollida teenusetehinguid, tagada õiguslikud kaitsemeetmed ja ohutus, lahendada nõudeid ja vaidlusi ning koolitada klienditeenindajaid (õigustatud huvi)

 

Töötlemise alused: õigustatud huvi ja seadusjärgsed kohustused

 

Kliendisuhtlus ja turundus

 

 • Kliendisuhtluse ja turunduse rakendamine
 • Võistluste ja loteriide korraldamine
 • Kampaaniate reklaamimine
 • Isikupärastatud pakkumiste tegemine
 • Turundussuhtluse ulatuse analüüsimine

 

Töötlemise alused: MyStockmanni klientide puhul lepingute täitmine ja teiste klientide puhul õigustatud huvi; uudiskirjade ja SMS-sõnumite puhul kliendi nõusolek

 

Kliendiküsitlused ja -analüüsid

 

 • Näiteks müügi- ja teenindussündmustele järgnevate küsitluste suunamine
 • Klientide arvamuste ja vaadete kogumine arenduseesmärgil ning kaubavaliku ja klienditeeninduse täiustamiseks
 • Kliendiandmeid kasutatakse ka analüüsides, aruandluses ja süsteemiarenduses Stockmanni äritoimingute täiustamiseks

 

Töötlemise alus: õigustatud huvi

 

Seadusjärgsed kohustused ja haldusmeetmed

 

 • Raamatupidamine
 • Kuritegude ärahoidmine ja väljaselgitamine
 • Õigusnõuete koostamine ja kaitsmine ning neile vastamine, näiteks kriminaalasjades ja kahjujuhtumites ning seoses tarbijakaitsega
 • Müüja vastutus tarbijamüüki puudutavate puuduste eest, tootevastutus
 • Ohtlike toodete tagasikutsumine

 

Töötlemise alused: seadusjärgne kohustus või oluliste huvide kaitse

 

ANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD

 

Andmete säilitamise perioodid on kavandatud nii, et töötlemine piirdub selleks otstarbeks vajalike andmetega. Säilitusperioode ja nende kriteeriume selgitatakse allpool.

Kui Sinu andmeid töödeldakse Sinu nõusoleku alusel, lõpetame töötlemise kohe, kui oma nõusoleku tagasi võtad. See kehtib uudiskirja tellimise andmete kohta, mille eemaldame kohe, kui teatad meile, et tühistad tellimuse.

Püsiklientide andmeid säilitatakse vaikimisi nii kaua, kuni kliendi püsikliendi staatus kehtib. Klientide ostuandmed säilitatakse viis aastat. Andmed üritustel (sh MyStockmanni kliendiüritused) osalemise kohta säilitatakse mitte kauem kui viis aastat pärast üritust.

Ostude, tagastuste ja arveldustega seotud andmeid töödeldakse Stockmanni raamatupidamismaterjalide osana raamatupidamisseaduses sätestatud perioodi kohta, mis on kuus aastat alates selle kalendriaasta lõpust, mille jooksul vastav finantsperiood lõpeb.

 • Eestis tehtud ostutehingute, tagasimaksete ja arvete kohta käivat teavet säilitatakse EV Raamatupidamisseadusega määratud aja jooksul, mis on 7 aastat pärast majandusaasta lõppu.

Sissenõudmisega seotud andmeid säilitatakse keskmiselt neli aastat pärast sissenõudmise lõpetamist.

Andmed, mida on vaja tagasiside ja nõudejuhtumite töötlemiseks või mis on seotud õigusnõuetega, säilitatakse nii kaua kui on juhtumi töötlemiseks vajalik, mis pole tavaliselt pikem kui viis aastat.

Oluliste huvide kaitsmiseks eemaldatakse toote tagasikutsumisega seotud andmed kohe pärast tagasikutsumise lõpetamist vastavalt ametiasutuste nõudmistele.

Andmeid kliendiküsitluste saatmise, küsitlustele vastamise ja kliendi antud vastuste kohta säilitatakse kliendiandmetes maksimaalselt viis aastat.

Kodulehel pakutava digitaalse nahahoolduse nõustamisteenusega seotud andmed eemaldatakse siis, kui klient lahkub kodulehelt.

Konkurssidel ja loteriidel osalejate nimekirjad eemaldatakse, kui võitja on konkursil valitud ja/või loteriis tõmmatud ning auhind, kui see on olemas, on võitjale üle antud.

Klienditeeninduse telefonisalvestisi säilitatakse maksimaalselt kaks aastat.

Andmeid andmesubjektide õiguste kasutamise ja nendega seotud vastuste kohta säilitatakse viis aastat alates taotlusele vastamisest; vastuseid klientide andmetaotlustele säilitatakse viis aastat alates vastuse saatmisest.

 

NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMISE ÕIGUS

 

Kui Sinu isikuandmete töötlemine põhineb Sinu nõusolekul, saad oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Sinu isikuandmete töötlemine põhineb Sinu nõusolekul, kui oled lubanud näiteks elektroonilise otseturunduse. Saad oma nõusoleku tagasi võtta, kui võtad ühendust meie klienditeenindusega või tühistad meie kodulehel elektroonilise otseturunduse loa.

Elektrooniliseks otseturunduseks saad nõusoleku anda iga kanali kohta eraldi (sõnumid mobiiltelefonile, e-post). Saad keelata otseturunduse ja kliendiküsitlused.

Kui Sa elektroonilise otseturundusega ei nõustu ning keelad otseturunduse posti ja telefoni teel, saadame TSulle ainult kliendisuhtega seotud sõnumeid, mis on vajalikud Sinu poolt tellitud või Sulle mõeldud teenuste osutamiseks ning mida on vaja kliendisuhte haldamiseks.

 

TEAVE MUUDE ÕIGUSTE KOHTA

 

Sul on õigus saada soovi korral teada, kas Stockmann töötleb Sinu isikuandmeid. Kui töötleme Sinu andmeid, on Sul õigus saada koopia meie poolt töödeldavatest andmetest. Kui me ei töötle Sinu andmeid, on Sul õigus saada kinnitus ka selle kohta.

Sul on õigus parandada või täiendada oma isikuandmeid, kui need on ebatäpsed või puudulikud.

Sul on õigus isikuandmete kustutamisele.  Andmete kustutamise taotluse korral kustutame need viivitamatult, kui on ilmnenud vähemalt üks määruses kirjeldatud asjaolu.

 

Lisateave 1 – ISIKUANDMETE EEMALDAMINE SÜSTEEMIST 

 

Sul on määruse kohaselt õigus eemaldada oma isikuandmed meie süsteemist, kui

 • isikuandmeid ei vajata enam sel eesmärgil, milleks neid koguti või mille jaoks neid muul viisil käsitleti, või kui
 • tühistasid oma nõusoleku, millel andmete käsitlemine põhines, või kui andmete käsitlemiseks ei ole muid seaduslikke aluseid, või
 • kui oled isiklikel põhjustel andmete käsitlemise vastu, mis on vajalik registripidaja või kolmanda osapoole õigustatud huvide tagamiseks, näiteks profiili loomiseks;

 

Sel juhul ei tohi registripidaja isikuandmeid enam käsitleda – välja arvatud juhul, kui ta suudab tõendada, et käsitlemiseks on olemas märkimisväärselt oluline ja põhjendatud alus, mis tõrjub kõrvale registreeritud isiku huvid, õigused ja vabadused, või kui käsitlemine on vajalik õigusliku nõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

 

 • isikuandmeid on käsitletud seadusvastaselt;
 • isikuandmed tuleb eemaldada selleks, et Euroopa Liidu õiguse või liikmesriigi õiguse alusel vastutav registripidaja saaks täita oma seaduslikku kohustust;
 • isikuandmeid on kogutud lapselt seoses infoühiskonna teenuste osutamisega.

 

Sul on õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Andmete piiramise taotluse korral piirame Sinu andmete töötlemist, kui on ilmnenud vähemalt üks määruses kirjeldatud asjaolu.

 

Lisateave 2 – ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PIIRAMINE 

 

Sul  võib olla õigus piirata oma isikuandmete töötlemist.

Oma isikuandmete käsitlemist saad piirata, kui:

 • vaidlustad oma isikuandmete õigsuse. Sel juhul piiratakse töötlemine teatud ajaks, mille jooksul saame kontrollida andmete täpsust;
 • käsitlemine on seadusvastane ning oled isikuandmete kõrvaldamise vastu ning nõuad selle asemel nende kasutamise piiramist;
 • me ei vaja registripidajana kõnealuseid isikuandmeid käsitlemise otstarbel, kuid Sina vajad neid õigusliku nõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • oled isiklikele põhjustele viidates isikuandmete töötlemise vastu, see on vajalik kas üldisi huve esindava töö tegemiseks või registripidajale kuuluvate üldiste volituste täitmiseks või registripidaja või kolmanda isiku õigustatud huvide teostamiseks, ootame selle täpsustamist, kas registripidaja õigustatud huvid on Sinu õigustatud põhjendustest kaalukamad.

 

Kui Sinu isikuandmete töötlemist on piiratud, siis võib neid säilitamist arvestamata töödelda ainult Sinu nõusoleku korral või õigusliku nõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või mõne teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või Euroopa Liidu või liikmesriigi üldisest huvist tingitud põhjusel.

 

Sul on teatud olukordades õigus kanda meie valdusse kuuluvaid isikuandmeid üle endale või mõnele teisele registripidajale. Õigus puudutab selliseid isikuandmeid, mida oled meile ise esitanud ja mida töötleme Sinu nõusoleku põhjal või sõlmitud lepingu alusel. Ülekandmise õigus käsitleb selliseid andmeid, mida töödeldakse automaatse andmetöötluse abil.

Sinu nõusolekul kantakse Sinu andmed eelmistest Stockmanni kaubamaja püsikliendiprogrammidest Eestis ja Lätis üle ettevõttele Lindex Group PLC, et saaksitd kõiki MyStockmanni programmi hüvesid kasutada ja Sinu punktide ajalugu lisataks programmi. Võid otsustada oma isikuandmeid mitte üle kanda ja siiski liituda MyStockmanni programmiga, võttes ühendust klienditeenindusega. Sel juhul tuleb Sul esmalt lõpetada senine liikmelisus ning peale seda saad luua MyStockmann programmis endale uue konto ja Sinu kliendiajalugu hakkab kulgema uuesti algusest.

Sul on õigus keelata oma isikuandmete töötlemine. Sinu soovil lõpetame Sinu isikuandmete töötlemise,  kui on ilmnenud vähemalt üks määruses kirjeldatud asjaolu.

 

Lisateave 3- ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA MITTE NÕUSTUMINE

 

Võid mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega:

 • registripidaja või kolmanda osapoole õigustatud huvide tagamiseks, näiteks profiili loomiseks, põhjendades seda isiklike põhjustega;

Sel juhul ei tohi registripidaja isikuandmeid enam töödelda – välja arvatud juhul, kui ta suudab tõendada, et töötlemiseks on olemas märkimisväärselt oluline ja põhjendatud alus, mis kaalub üle registreeritud isiku huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on vajalik õigusliku nõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

 • igal ajal, kui Sinu isikuandmeid töödeldakse otseturunduse jaoks, kaasa arvatud profiili loomine, kui see on seotud sellise otseturundusega.

 

 

OMA ÕIGUSTE KASUTAMINE

 

Kui soovid kasutada oma ülalkirjeldatud õigusi, saada palun taotlus digiallkirjastatuna aadressile klient@stockmann.com  või pöördu Stockmanni kaubamaja klienditeenindusse.

Kirjaliku vastuse saadame kas krüpteerituna elektroonilisel kujul või posti teel tähitud kirjana. Kirja vastuvõtmist ei saa kinnitada keegi teine kui ainult vastuvõtjaks määratud isik. Nii tagame andmete konfidentsiaalsuse.

 

TEAVE ISIKUANDMETE KÄSITLEJATE KOHTA

 

Isikuandmeid töötlevad Lindexi/Stockmanni või tema partnerite (nt AS Stockmann Tallinnas, kui oled AS Stockmanni klient Eestis, või SIA Stockmann Riias, kui oled SIA STOCKMANN klient Lätis) töötajad, kelle töökohustuste täitmine eeldab nende andmete käsitlemist. Isikuandmete töötlejad on seotud konfidentsiaalsuskohustusega.

Kliendiregistri andmeid ei anta väljapoole Lindexi kontserni muul juhul, kui allpool kirjeldatud juhtudel, kui õigusaktid näevad seda ette ning ettevõtte müümise või reorganiseerimisega seoses.

Soomes on MyStockmanni kliendikonto põhikaardi omanikul õigus vaadata paralleelkaartidel registreeritud ostude lõppsummasid. Põhikaardi omanikul ei ole õigust saada toote tasemel teavet paralleelkaartidel registreeritud ostude kohta. Paralleelkaardi omanikul ei ole õigust saada teavet põhikaardil või sama konto muudel paralleelkaartidel registreeritud ostude kohta.

 

Kliendiandmeid võidakse avaldada partneritele järgmistes olukordades:

 

 • Et pakkuda Sinu kohalikus keeles ja Sinu riigis ning kohalikes STOCKMANN-i kauplustes parimat klienditeenindust, on LINDEX Group PLC kui vastutav töötleja sõlminud lepingud AS STOCKMANN-iga Eestis (volitatud töötlejana) ja SIA STOCKMANN-iga (volitatud töötlejana) Lätis, et pakkuda nendes riikides STOCKMANN-i klienditeenindust. Stockmanni juriidilised isikud Eestis ja Lätis töötlevad Sinu isikuandmeid, kui külastad neid kauplusi ja esitad oma MyStockmanni ID, kui otsustad tagastada kaubad nendesse kauplustesse ja kui helistad STOCKMANN-i püsiklienditeenindusele nendes riikides või valid suhtluskeeleks eesti või läti keele.
 • Stockmann MasterCardi omanike puhul avaldab Stockmann Nordea kontsernile klientide kontaktandmed ning andmed nende MyStockmanni kliendikategooria ja kehtivuse kohta. (Soomes)
 • Kliendiandmed võidakse avaldada makseteenuse pakkujatele, nt pankadele, krediidiasutustele ja teistele makseteenuste pakkujatele, nt ePassi Payments Oy, kui see on teenuse osutamiseks vajalik.
 • Kliendi tagasisides sisalduvad andmed võidakse avaldada Stockmanni kaubamajades ja kinnisvaras tegutsevatele rentnikele, kui tagasiside on seotud kõnealuse rentnikuga.
 • Kui klient ostab Soomes kaubamaja teenindusletist näiteks Haikko Manori, Royal Restaurantsi, Långviki või Naantali Spa kinkekaardi, registreeritakse kliendi andmed kinkekaardi müügisüsteemis (teenusepakkuja on PK Verkkotaito Oy), mille kaudu edastatakse andmed sihtettevõttele.
 • Teenuste osutamiseks tegutseb Lindex Group PLC isikuandmete vastutava töötlejana paljude partnerite nimel, kes tegutsevad volitatud töötlejatena. Sellised partnerid on Soome Rahvusooper, Posti, Lippupiste, Ticketmaster, Tiketti, Global Blue Finland, Premier e Tax Free Oy, Helsingi ühistranspordiamet, Tampere ühistransport ja Turu ühistransport Föli.
 • Eestis on sellised koostööpartnerid näiteks Piletilevi, Global Blue, Ridango AS (sõidukaardid), Eesti Loto, Tallinna Turismiinfokeskus.

Peale Stockmanni töötlevad klientide isikuandmeid ka Stockmanni teenuseosutajad ja koostööpartnerid Stockmanni nimel ja ülesannete kohaselt. Sellised allhankijad on muu hulgas IT-teenuste pakkujad, kes hoolitsevad süsteemide tehnilise korrashoiu eest ja koostööpartnerid, kes osalevad Stockmanni toodete ja teenuste tarnimise protsessides. Kui isikuandmete käsitlemisel on küsimus andmete töötlemises Stockmanni nimel, kehtib koostööpartnerile Stockmanni poolt kehtestatud konfidentsiaalsuskohustus ja koostööpartneril ei ole õigust anda andmeid üle kolmandatele isikutele ega kasutada andmeid muul eesmärgil kui Stockmanni tööülesande täitmiseks.

 

Stockmanni kliendiandmete peamised vastuvõtjad ja/või töötlejad on:

 

 • AS Stockmann, SIA Stockmann
 • partnerid, nt Finnair
 • Chubb European Group Limited, Soome filiaal; Stockmanni kindlustuse teenusepakkuja
 • Collector Bank AB (ühekordsete krediidi- ja arveldusteenuste pakkuja)
 • makseteenuste vahendajad kauplustes ja veebipoes; Nets Denmark A/S-i Soome filiaal ja Verifone Finland Oy
 • IT-teenused, sh Salesforce.com EMEA Limited, Oracle, Microsoft, Amazon Web Services Oy, Google LLC (Analytics) ja Tech Mahindra Limited
 • turundusteenuste osutajad
 • transpordi – ja postiteenuste osutajad
 • Fonecta Oy (aadressiandmete uuendamine)

 

Eestis ka:

 • Koostööpartnerid nagu näiteks G4S Eesti AS
 • Postitusteenuste pakkujad nagu näiteks Express Post AS ja Omniva AS

 

Võimaluse korral töötleb Stockmann isikuandmeid peamiselt EL-is ja EMP-s. Isikuandmed loetakse IT-teenuste osutamise käigus väljapoole EL-i ja EMP-d edastatuks, kui isikuandmetele pääseb juurde väljaspool EL-i või EMP-d asuvast riigist. Sellise andmeedastuse puhul sõlmitakse teenuseosutajatega leping vastavalt Euroopa Komisjoni kinnitatud lepingu tüüptingimustele, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679. Serverid, mis sisaldavad klientide isikuandmeid, millele pääseb juurde väljaspool EMP-d, on praegu Tech Mahindra (Indiast).

Komisjoni otsused lepingu tüüptingimuste kohta on saadaval siin.

Teatud riigiasutustel on teabele seadusest tulenev õigus. Sellised asutused on näiteks Politsei- ja Piirivalveamet ning Maksu- ja tolliamet.

 

JÄRELEVALVEAMETILE KAEBUSE ESITAMISE ÕIGUS

 

Kui arvad, et me ei töötle Sinu isikuandmeid kooskõlas ELi üldiste andmekaitsenõuetega, võid esitada kaebuse ELi liikmesriigi järelevalveasutusele ELi selles liikmesriigis, kus asub Sinu alaline elu- või töökoht või mida Sina loed rikkumise toimumise kohaks.

Eestis teostab järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon.

Andmekaitse Inspektsiooni üldkontaktid:

Aadress: Tatari 39, Tallinn 10134

Telefon: 627 4135

E-posti aadress: info@aki.ee

 

KLIENDISUHETEGA SEOTUD TEENUSTE JAOKS VAJALIKUD ANDMED

 

Et saaksime Sulle pakkuda püsikliendi- või tellimuslepingus või mõnes muus lepingus nimetatud soodustusi ja teenuseid, peame töötlema lepingu täitmiseks isikuandmeid.

MyStocmanni liikmelisusprogrammiga seotud vajalikud andmed on nimi, kontaktandmed, sünniaeg, sugu (valikuline), ostuinfo ning suhtluskeel. Vajame neid andmeid selleks, et saaksime salvestada Sinu ostuajalugu ja hoolitseda selle eest, et oleksid alati kursis Sulle pakutavate soodustustega ja programmi muudatustega ning selleks, et saaksime oma klientidele pakkuda parimat kaubavalikut. MyStockmanni programmi tingimused leiad siit.

E-poes tehtud tellimuste kohaletoimetamiseks on meil vaja kliendi nime, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja maksetehingu andmeid.

Kui soovid lisada enda MyStockmanni kliendiandmed oma Stockmanni mobiilirakendusse, pead rakendusse sisestama oma MyStockmanni kliendinumbri.

Stockmanni teenuste, sh moe-, sisekujundus-, kinkimis-, rätsepa- ja õmblusteenuste ning kosmeetika konsultatsiooniteenuse pakkumiseks on meil vaja Sinu kontaktandmeid ja kui oleme teenusepakkuja, siis vajame iga teenuse poolt nõutavat teavet, nt mõõte ja kingisoove.

Elektroonilise turunduse nõusolek ei kuulu vajalike andmete hulka, kuid ilma selleta ei saa me Sulle saata uudiskirju, mis on elektroonilise otseturunduse osa.

Stockmannil on õigus katkestada teenuste osutamine või toodete pakkumine või takistada teenuste kättesaadavust klientidele, kes ei esita teenuse osutamiseks vajalikku teavet või nõuavad selle kustutamist.

 

TEAVE AUTOMAATSE OTSUSTE TEGEMISE JA PROFIILIANALÜÜSI KOHTA

 

Profiili loomine tähendab isikuandmete sellist käsitlemist, mille puhul isikuandmeid kasutades hinnatakse Sinu teatud isiklikke omadusi. Loome oma klientidele profiilid turunduse ja sündmustele kutsete saatmise kohandamiseks. Oleme seisukohal, et ülalkirjeldatud profiili loomisel ei ole määruses kasutatud tähenduses õiguslikku mõju ega muud märkimisväärset mõju profiili loomise subjektile.

Lisaks teeme Soomes profiilianalüüsi e-poe klientidele, kes eelistavad maksta arve alusel või kasutada kaubapõhist ühekordset krediiti.  Selline profiilianalüüs hõlmab krediiditaotleja krediidivõimekuse hindamist, nagu see on seadusega ette nähtud ja vajalik krediiditaotleja ja -andja vahelise lepingu eesmärgil või selle rakendamiseks. Sellisel juhul peab vastutav töötleja rakendama vajalikke meetmeid, et kaitsta andmesubjekti õigusi ja vabadusi ning õigustatud huve; minimaalselt kehtib see õiguse kohta nõuda seda, et andmeid töötleks vastutava töötleja nimel füüsiline isik, et avaldada arvamust ja vaidlustada otsust.

Stockmanni arveldus- ja järelmaksuteenuste partner ja teenusepakkuja on Collector Bank AB e-poes Stockmann.com ning Collector Payments Finland Oy Hullude päevade e-poes. Collector Bank AB ja Collector Payments Finland Oy on sõltumatud vastutavad andmetöötlejad ja tarbijate võlausaldajad nende klientide jaoks, kes otsustavad maksta arve alusel või osamaksete kaupa veebipoes Stockmann.com ja Crazydays.com.

Andmesubjektina on Sul õigus esitada profiilianalüüsile vastuväide, mis põhineb vastutava töötleja õigustatud huvil konkreetse isikliku põhjuse tõttu. Soovi korral saad igal ajal esitada vastuväite ka profiilianalüüsile, mis tehakse otseturunduse suunamiseks.

 

SINU ANDMEID EI KASUTATA ILMA SINU TEADMATA MUUDEL EESMÄRKIDEL

 

Me ei kasuta Sinu andmeid mingil muul kui käesolevas dokumendis nimetatud otstarbel. Kui hiljem tekivad uued kasutusvajadused, teavitame Sind nendest ja nendega seotud õiguslikest töötlemise põhjendustest. Vajaduse korral palume Sinu luba isikuandmete kasutamiseks uuel kasutusotstarbel.

 

ANDMED, MIS ON SAADUD MUUDEST ALLIKATEST KUI SINU KÄEST

 

Kui liitud MyStockmanni programmiga, võitd sellesse lisada oma teenitud punktid olemasolevast Stockmanni püsikliendikaardi programmist Soomes, Eestis või Lätis. Sel juhul küsib STOCKMANN Sinult luba Sinu andmete edastamiseks STOCKMANN-i püsikliendikaardi programmist, et mõlemad püsikliendikontod liita. Kui annad oma nõusoleku, edastavad AS STOCKMANN Eestis ja SIA STOCKMANN Lätis Sinu andmed ettevõttele LINDEX GROUP PLC ja LINDEX GROUP PLC saab Sinu andmete vastutavaks töötlejaks.

Uuendame aadressi ja nimemuutmise andmeid ning suunatud otseturunduse keeldusid (Posti-Robinson) oma partneritelt saadud andmete põhjal (nt Soomes  rahvastikuregistrikeskus ), kui andmesubjekt pole keelanud andmete avaldamist.

MyStockmanni klientide ostuajaloo andmeid kogutakse järgmistest allikatest: Nordea esitab andmed väljaspool Stockmanni Stockmann MasterCardidel registreeritud ostude kogusumma kohta; kindlustusselts Chubb esitab teabe kliendi poolt ostetud Stockmanni kindlustuse ja tasutud kindlustusmaksete summa kohta. (Soomes)

Kui registreerid ostude tegemisel oma MyStockmanni kliendikaardi, siis esitavad Stockmanni partnerid Stockmannile andmed ostu kohta (kuupäev, summa ja ostukoht).

Lisaks kogume andmeid järgmistest allikatest: Suomen Asiakastieto Oy krediidiandmete register; ostukeskuste tagasisidesüsteemid ning partneritelt ja rentnikelt saadud tagasiside, kuivõrd see on seotud Stockmanniga; ettevõttelt Lindorff Oy saadud andmed sissenõuete lõpetamise kohta nende arvete puhul, mille sissenõudjaks on määratud Lindorff.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TAGAJÄRJED

 

Stockmann on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide privaatsust ja tagada isikuandmete turvaline käitlemine vastavalt ELi andmekaitse määruse ja muude kohaldatavate õigusaktide nõuetele.

Kaitseme oma tööruume, infotehnoloogiasüsteeme ja  meie poolt osutatavate teenuste kasutajate andmeid asjakohaste tehniliste ja administratiivsete andmeturbelahendustega ning arendame pidevalt oma kaitsemeetmeid. Andmete töötlemisega seotud kasutus- ja juurdepääsuõigused on isiklikud ning nende ulatus määratakse tööülesannete põhjal.

Hoolitseme oma personali oskuste arendamise eest andmeturbe küsimustes. Püüame hoolitseda ka selle eest, et meie koostööpartnerite personal mõistab isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalise käsitlemise tähtsust.

Teostame järelevalvet isikuandmete käsitlemisega seotud sündmuste üle, reageerime avastatud kõrvalekalletele ja püüame vältida kahjusid, mida kõrvalekalded võivad põhjustada. Kui kõigist meie ettevaatusabinõudest hoolimata satuvad Sinu isikuandmed valedesse kätesse, on nagu ka isikuandmete käsitlemist hõlmavate muude teenuste puhul võimalik, et kõrvaline isik kuritarvitab isikuandmeid. Teavitame vajalikke ametiasutusi ning registreeritud isikuid andmeturbe nõuete rikkumisest õigusnormide poolt ettenähtud viisil.

Andmeturbega seotud riske hinnatakse Stockmanni riskihaldusprotsessi osana regulaarselt.

 

VIDEOVALVESÜSTEEMIDEGA SEOTUD ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE TALLINNA STOCKMANNI KAUBAMAJAS 

 

Tallinna Stockmanni kaubamaja ruumides ja territooriumil on klientide, töötajate ning teiste seal viibivate isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve.

 

Videosalvestiste vastutav töötleja on:

 

Stockmann AS

Liivalaia 53, Tallinn 10145

Registrikood 10005122

Telefon: +372 6339539

E-post: klient@stockmann.com

 

Isikuandmete töötlemise eesmärk:

 

 • Stockmanni klientide, töötajate ning ruumides ja territooriumil viibivate isikute turvalisus;
 • avaliku korra tagamine;
 • kaubamajale kuuluvate materiaalsete väärtuste turvalisuse tagamine;
 • eelpoolloetletute vastu toimepandavate õigusvastaste rünnete avastamine, tõkestamine ja tõendamine;
 • koostööpartneritega sõlmitud lepingute täitmine.

 

 Isikuandmete töötlemise õiguslik alus:

 

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on vastutava töötleja õigustatud huvi, mis tuleneb vajadusest kaitsta kinnistut ja seal asuvat vara ning hoolitseda kinnistu territooriumil liikuvate inimeste turvalisuse eest.

 

Millist teavet töödeldakse:

 

 • Stockmanni videovalvesüsteemiga ühendatud kaamerate salvestuste arhiivi ning sellest tehtud salvestisi ja pilte;
 • Stockmanni kaubahoovi sisenevate sõidukite registreerimismärke ja sõiduki omaniku/kasutaja nime või nimetust. Andmeid kogutakse eraldiasetseva numbrituvastuskaameraga ja videovalvetarkvara liidesega.

Kes andmeid töötlevad:

 

Isikuandmetele on ligipääs ainult selleks volitatud Stockmanni või Stockmanni koostööpartnerite töötajatel, kes oma tööülesannete tõttu on kohustatud registri isikuandmeid töötlema ja haldama. Isikuandmete töötlejatel on saladuse hoidmise kohustus.

 

Isikuandmete töötlejateks on järgnevad isikud:

 

 • Stockmann AS selleks volitatud töötajad;
 • Stockmann AS lepingulise turvateenust osutava koostööpartneri G4S Eesti AS töötajad, kellele see on vajalik tööülesannete täitmiseks (s.h. hooldustegevuseks) ning nende poolne turvajuht;
 • Stockmann AS lepingulise parkimisteenust osutava koostööpartneri Europark AS töötajad, kellel on ligipääs isikuandmetele piiratud ulatuses (ainult parkimismaja kaamerate salvestused).

 

Registri andmetele võimaldatakse ligipääs ainult seaduses ettenähtud korras ja isikutele, kelleks võivad olla:

 

 • riigiasutused (Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, kohtud);
 • kindlustusseltsid (sõidukikahjude puhul asjaolude väljaselgitamiseks);
 • andmesubjektid (eraisikud), ainult neid puudutavate andmete puhul, kui see on põhjendatud ja tehniliselt võimalik (ei kahjusta salvestustele jäävate teiste isikute õigusi).

 

Andmete säilitamise tähtaeg

 

Üldjuhul säilitatakse videosalvestisi 30 päeva, välja arvatud juhul, kui selle aja möödudes on edasine säilitamine vajalik näiteks õigusnõude esitamiseks või tõendamiseks. Salvestis kustutatakse hiljemalt pärast kohtu jõustunud otsuse saamist või kahjuhüvitusmenetluse lõppemist või aegumist.

 

ANDMEKAITSE EEST VASTUTAV ISIK

 

Kui Sul on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta või EL-i andmekaitse üldmäärusel põhinevate õiguste kasutamise kohta seoses Stockmanni ülesannetega, võta ühendust Stockmanni andmekaitseametnikuga.

Andmekaitseametniku poole saate pöörduda e-posti aadressil tietosuoja@stockmann.com või helistades telefoninumbril +358 (0)9 1211 ja küsides andmekaitseametnikku. Kõne hind põhineb kohaliku kõne / mobiilikõne standardtasul.

Eestis saate pöörduda e-posti aadressil klient@stockmann.com