Partnerite lahtiolekuajad

 

Instrumentarium  E-P 10.00-20.00
Euroapteek OÜ 1. korruse tervisepood
E-L 9.00-21.00
P 10.00-21.00
5. korruse apteek
E-P 10.00-20.00
EcoClean  E-L 9.00-20.00
P 10.00-20.00
Truman Barbershop E-L 9.00-21.00
P 10.00-20.00
Riisaikel taaskasutuspood E-P 11.00-19.00
5th floor Beauty Salon E-L 10.00-20.00
P 11.00-20.00
Melior Clinics E-L 10.00-20.00
P 11.00-20.00
Rikets Lilled E-L 9.00-21.00
P 10.00 – 21.00
Ron Maca E-P 10.00-18.00
Katharinenthal E-L 9.00-21.00
P 10.00 – 21.00
MySushi E-N  11.30-19.00
R 11.30-20.00
L  12.00-20.00
P 12.00-19.00
Matka – Aasia maitsed
E-P 10.00-21.00