Läänemere päev

 

Stockmann osaleb Läänemere päeval – eesmärgiks on aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja Läänemere bioloogilise mitmekesisuse säilimisele.

 

Stockmann annab 160. juubeliaastal oma heategevusliku panuse Läänemere ja John Nurmineni Sihtasutuse heaks. Stockmanni tegutsemispiirkond ümbritseb Läänemerd – meie kaheksa kaubamaja ja veebipood teenindavad kliente Soomes, Eestis ja Lätis. Kampaania-aasta kulmineerub 25. augustil, mil tähistatakse Läänemere päeva. Läänemere kaitsmine kattub Stockmanni eesmärgiga aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele.

 

“Tänavu, meie juubeliaastal on tore toetada John Nurmineni Sihtasutuse olulist tööd Läänemere hüvanguks, mis meid kõiki ühendab. Üheskoos soovime süvendada teadlikkust Läänemere tähtsusest ja selle hoidmise olulisusest. Seetõttu kutsume kõiki oma kliente ja partnereid Soomes, Eestis ja Lätis ühinema meiega selles tähtsas projektis ning tähistama üheskoos Läänemere päeva. Samuti pakume võimalust teha meie kaubamajades ja veebipoes rahalisi annetusi Läänemere heaks,” ütleb Henna Tuominen, Stockmanni kommunikatsiooni-, investorsuhete ja ettevõtte sotsiaalse vastutuse juht.

Stockmanni partneri John Nurmineni Sihtasutuse missiooniks on Läänemere kaitsmine projektide abil, mis aitavad parandada Läänemere seisundit, vähendades toitainete koormusi ja keskkonnariske, näiteks eutrofeerumist ja bioloogilise mitmekesisuse kadu, mis merele mõju avaldavad. Projektid on sageli rahvusvahelised ja tähelepanuväärsed ka riiklikul tasandil, omades ulatuslikku mõju ja tuues tihti koheselt kaasa olulisi muutusi Läänemere seisundis. Need keskenduvad Läänemere fosfori koormuse vähendamisele, näiteks täiustades reoveepuhastust, vähendades metsandusest ja põllumajandusest põhjustatud koormust, vähendades kalapüüki või soodustades säästvat kalapüüki ning tõstes teadlikkust Läänemere-sõbraliku toitumise osas.

“Läänemeri on soomlaste jaoks tähtis mitmes mõttes. See on alati olnud värav maailma, teiste riikide ja rahvastega suhtlusele ja kaubavahetusele. Läänemeri on osa meie identiteedist ja meie soov John Nurmineni Sihtasutuses on seda au sees hoida. Kui meri tundub olevat lähedane ja oluline, soovite selle heale käekäigule rohkem tähelepanu osutada. Stockmanni ja tema klientide toel saame tõhusalt jätkata oma tööd Läänemere olukorra parandamisel, jagades teavet ja viies ellu efektiivseid keskkonnaprojekte. Meie projektid vähendavad oluliselt muuhulgas Läänemerre jõudvate toitainete koormust,” ütleb John Nurmineni Sihtasutuse tegevjuht Annamari Arrakoski-Engardt.

 

Stockmanni tegevus on suunatud pikaajalisele jätkusuutlikkusele

Stockmann on seadnud jätkusuutlikkusele pikaajalised sihid ning teostab aktiivset järelevalvet oma tegevuse mõjude üle. Selle protsessi raames on Stockmann oma süsiniku jalajälge arvutanud juba kümne aasta jooksul ning püüdnud sihipäraselt vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid, valides oma kollektsioonide jaoks vastutustundlikult valmistatud materjale, otsides tarnetele keskkonnasõbralikke lahendusi ja parandades energiatõhusust, vähendades pakkematerjalide kasutamist ja edendades ringmajandust.

Jätkusuutlikkusele suunatud tegevuses seab Stockmann nüüd oma teaduspõhised kliimaeesmärgid vastavalt SBTi kriteeriumidele. Süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise algatus on samuti seotud heategevusliku koostööga John Nurmineni Sihtasutusega ning sihtasutuse poolt Läänemere kaitsmisel tehtava olulise töö toetamisega.

“Meie tegevus avaldab keskkonnale mõju. Me arendame oma jätkusuutlikkust ja töökorraldust nii, et oleksime suutelised täitma oma kohustusi ja vähendama keskkonnamõjusid. Läänemeri on meile tähtis näiteks logistika, kaubavahetuse ja heaolu seisukohast. Oma heategevuslikus töös tahame keskenduda meile kõige lähema mere seisundile, sest mered on olulised süsiniku neeldajad ja tähtsad ka bioloogilise mitmekesisuse mõttes,” ütleb Tuominen.


Liituge meiega ja tehke annetus John Nurmineni Sihtasutusele, et aidata Läänemerd –
Stockmanni kampaaniaperiood kestab 15. augustist 11. septembrini 2022:

 

  • Iga MyStockmanni mobiilirakenduse allalaadimise puhul annetab Stockmann John Nurmineni Sihtasutusele 0.20 eurot.
  • Iga Stockmanni poolt müüdava Iittala klaaslinnu Birds by Toikka Mother või Birds by Toikka Baby eest annetatakse 30-50 EUR John Nurmineni Sihtasutusele. Need piiratud koguses toodetud klaaslinnud on müügil Stockmanni kaubamajades, Iittala kauplustes ja veebipoes. Annetuse suurus sõltub müüdud linnu mõõtmetest.
  • Kliendid saavad teha endale sobiva annetuse otse John Nurmineni Sihtasutusele Stockmanni kaubamajade kassades või veebipoes.

Stockmanni juubeliaasta algatus korjanduseks Läänemere heaks kestab 2022. aasta lõpuni.

John Nurmineni Sihtasutus on koostanud nimekirja igapäevastest valikutest, mis aitavad hoida Läänemerd. Igaüks võib endale nimekirjast valida sellise, mis talle kõige paremini sobib. Nimekiri on leitav soome keeles John Nurmineni kodulehel johnnurmisensaatio.fi/30.

Läänemere päev 25. augustil annab suurepärase ülevaate sellest, kui oluline meri meie kõigi jaoks on. Augusti viimane neljapäev pühendatakse Läänemerele ja kõigele Läänemerega seonduvale paljudes riikides, linnades ja üritustel, mida korraldab John Nurmineni Sihtasutus.

 

 

Annetused Läänemere kaitseks:

Kontonumber: FI06 1214 3000 1122 96
Saaja: John Nurminen Foundation
Viitenumber: 22000 00727

https://johnnurmisensaatio.fi/en/

 

 

    ANNETUS JOHN NURMINENI FONDILE 5€

    ANNETUS JOHN NURMINENI FONDILE 10€

 

 

Lisainformatsioon

 

Henna Tuominen, kommunikatsiooni-, investorsuhete ja ettevõtte sotsiaalse vastutuse juht, Stockmann, tel +358 (0) 50 570 5080, henna.tuominen@stockmann.com

Annamari Arrakoski-Engardt, tegevjuht, John Nurmineni Sihtasutus, tel +358 (0)400 477 878,
annamari.arrakoski-engardt@jnfoundation.fi

Stockmann Media Desk, tel +358 50 389 0011

 

Stockmann pakub mitmekesist ja kvaliteetset moe-, ilu- ja kodutoodete valikut neile, kes soovivad rikastada oma argielu või pidulikke sündmusi. Toetame oma kliente jätkusuutlike ja vastutustundlike valikute tegemisel. Stockmannil on Soomes ja Balti riikides kokku kaheksa kaubamaja, lisaks oma veebipoed stockmann.com, stockmann.ee, stockmann.lv. Täiendavat informatsiooni leiate stockmanngroup.com.

1992. aastal asutatud John Nurmineni Sihtasutuse missioon on hoida Läänemerd ja selle pärandit tulevastele põlvedele. Sihtasutus on pälvinud auhindu oma töö eest kultuurialase sõnumitooja ja merendusega seotud teabe esitajana. Sihtasutuse keskkonnaprojektide eesmärgiks on parandada Läänemere seisundit konkreetsete meetmete abil, mis vähendavad koormusi ja keskkonnariske, millega meri peab toime tulema. Oma töös juhindume mõõdetavatest tulemustest ja mõjust.