FoodDocs aitab tagada, et kogu toiduosakonnas müüdav toit oleks alati ohutu.

Visioon: Ohutu toit kõigile!

 

Missioon: FoodDocsi missiooniks on luua selge ja arusaadav toiduohutuse süsteem kogu tarneahela lõikes. Soovime, et toit, mis jõuab inimesteni, oleks alati ohutu.

 

Kuidas FoodDocs töötab?

FoodDocs aitab Stockmannil tagada, et kogu toiduosakonnas müüdav toit oleks kliendile alati ohutu. FoodDocs on digitaalne toiduohutusesüsteem, mis on lihtne, selge ja arusaadav kõikidele töötajatele. Nõnda saab ettevõte olla kindel, et kõik töötajad mõistavad, miks ja milliseid tegevusi nad peavad tegema, et klientideni jõudev toit oleks lisaks kõrgele kvaliteedile ka turvaline süüa.

 

Digitaalse toiduohutuse süsteemi oluliseks osaks on nutiseadmed, mis aitavad töötajatel meeles pidada tegevusi, mis on vajalikud selleks, et tagada toiduohutus. Selliseid igapäevaseld tegevusi ja märkimisi on Stockmannis rohkem kui 100 ning nende haldamine seetõttu ka 150 töötajal keeruline. Näiteks tuleb kontrollida: kas toitu on hoitud õigel temperatuuril; kas toitu on kuumutatud piisavalt kaua ja piisaval kuumusel; kas vajalikud analüüsid on tehtud; kas poodi saabuv kaup on piisavalt kvaliteetne; kas kõikidel töötajatel on vajalikud teadmised ja kas nad on terved jne. Digitaalne süsteem annab reaalajas ülevatde tehtud või tegemata tegevustest vastutavatele töötajatele. Nii saab ettevõtte olla kindel, et kõik vajalikud tegevused on alati ja õigel ajal tehtud. Digitaalse süsteemi eelis on ka see, et kõik dokumendid on kindlalt arhiveeritud ning süsteemile saavad ligi kõik vajalikud osapooled, alates kvaliteedijuhist ja kokkadest kuni toiduohutuse inspektoriteni välja. Kõik see kokku loob läbipaistva toiduohutuse süsteemi kogu ettevõtte lõikes, andes kliendile kindlustunde toiduohutuses.

 

Nii nagu iga digitaalne lahendus, on ka FoodDocs pidevalt ajas arenev ja täienev süsteem. Tulevikuplaanid on muuta kogu tarneahela toiduohutus läbipaistvaks, ennetades nõnda toiduohutusest tulenevaid riske, samuti viia toiduohutuse info ka lõpptarbijani, kus QR koodi abil on võimalik vaadata toodete päritolu ja toiduohutusnõuetele vastamist.