Stockmann pälvis Euroopa Rohelise Kontori tunnistuse

 

 

Stockmann pälvis keskkonnateadlike ja töötajate tervist soodustavate lahenduste eest Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA) poolt Euroopa Rohelise Kontori tunnistuste. Keskkonnahoidliku ehk rohelise kontori eesmärgiks on organisatsiooni keskkonnamõju järjepidev jälgimine ja vähendamine, millega kaasneb kulude kokkuhoid, loodusressursside säästev kasutamine, jäätmetekke vähenemine ning töökeskkonna tervislikumaks muutumine.

 

Stockmanni Rohelise Kontori töögrupi eestvedaja Triin Stafi kinnitusel on ettevõttel põhjust uhke olla. “Stockmann on alati püüdnud ajaga kaasas käia, liikudes oma töökeskkonnas keskkonnateadlike ja tervislike lahenduste poole. See tunnistus on kinnituseks, et paljud langetatud otsused ja ettevõetud algatused on olnud õiged.”

 

Stockmann alustas Rohelise Kontori tunnistuse poole pürgimist juba 2019. aastal Rohelise Kontori töögrupi loomisega, mille sihiks on ettevõtte töötajate käitumismallide ja teadlikkuse vastutustundlikumaks muutmine. Nende tegevuste tulemusel paraneb oluliselt nii Stockmanni töötajate kui klientide rahulolu, töö- ja ostukeskkond ning teadlikkus keskkonnahoidlikumast ja ringsemast maailmavaatest.

 

“Jälgime järjepidevalt oma tegevuste keskkonnamõju kontorisiseselt: pöörame tähelepanu jäätmete sorteerimisele, paberi vastutustundlikumale kasutamisele, vee ja elektri tarbimisele,” selgitab Staf. “Töögrupi initsiatiivil on alguse saanud mitmed huvitavad ettevõtmised, mis on suunatud töötajate teadlikkuse tõstmisele: näiteks jagame infot Stockmanni vastutustundlike kaupade osas, sest meie kaubavalikus on palju erinevaid mahe-, öko-, keskkonna- ja sotsiaalse vastutuse märgisega tooteid.” Ettevõte toetab ka töötajate liikumist, vabas õhus aja veetmist, samuti jagatakse soovitusi tervisliku toitumise kohta.

 

Keskkonnateadlike tegevuste seas on ka omabrändide orgaanilistest materjalidest valmistatud tootevaliku laiendamine, tasuliseks muudetud kilekotid, mis muuseas on kas biolagunevad või valmistatud juba ümbertöödeldud plastist, ning toredad algatused erinevate ettevõtetega. Samuti on Stockmanni kaubamajja paigutatud kasutatud riiete kogumise kastid.

Rohelise Kontori põhimõtete järgimisel on kõige olulisem süsteemsus ja järjepidevus. Stafi sõnul on Stockmanni tugevuseks võimekus integreerida Rohelise Kontori põhimõtteid väga innovatiivselt ettevõtte tegevustesse. Stockmannil on huvi tegutseda keskkonnahoidlikult, sest vähendame seeläbi nii kontori keskkonnajalajälge kui ka majanduskulusid. Tunnistuse saamine on oluline verstapost, kuid töö keskkonnasõbralikkuse suurendamise osas loomulikult jätkub.

 

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (EKJA) on 2003. aastal loodud mittetulunduslik organisatsioon ettevõtlusega seotud keskkonnaalase tegevuse edendamiseks. Rohelise Kontori tunnistus kehtib 3 aastat, mille jooksul peab tunnistuse saanud kontor järjepidevalt oma keskkonnaalast tegevust ja põhimõtteid järgima. Tunnistuse pikendamiseks tuleb iga 3 aasta tagant viia läbi uus audit kriteeriumidele vastavuse hindamiseks.